Hva vil det si å være lærling?

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får fagbrev etter bestått prøve.

 • Du lærer faget ditt samtidig som du jobber i bedriften
 • Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn
 • Normalt er det 2 år i bedrift, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping i lærebedriften

Hvordan bli lærling

Lærling

Vil du bli lærling i en av våre spennende medlemsbedrifter innen marin næring?
En lærling får både opplæring og yrkespraksis i bedrift, med mål om å oppnå yrkeskompetanse innen det aktuelle faget og forberede vedkommende til fagprøve.

Hvordan ordner du læreplass?​

Det er lærebedriften som avgjør hvem som får læreplass. Derfor er det viktig at du selv er aktiv og prøver å få kontakt med bedrifter der du kan tenke deg å være lærling/lærekandidat. Om du har arbeidet i en bedrift i ferier, under utplassering fra skolen eller lignende, kan det gi grunnlag for fortrinn til læreplass. Da må bedriften bekrefte at den ønsker å gi deg læreplass. Det kan lønne seg å forhøre seg om denne fremgangsmåten mens du er utplassert på Vg2.

Hjelp med CV og søknad​

For å søke om læreplass sender du en søknad direkte til bedriften med kopi til opplæringskontoret. Legg ved CV og kopi av attester og vitnemål. Det kan også være en fordel å oppsøke bedriftene personlig. Dersom du ikke finner ditt fag blant medlemsbedriftene, ta kontakt med oss og vi hjelper deg.

Last ned en enkel CV-mal.

 

Hvem sender en søknad til​

Du sender CV og søknad til OK og bedriftene du ønsker å begynne i.

Lengde på lærlingetid​

Læretiden er fra 1 – 4 år. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Fagforening - hvorfor?​

Fagforbundet er Norges største fagforbund og  forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og arbeidskollegene dine. Som medlem får du tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend og tilbud om kurs og sosiale aktiviteter gjennom den lokale fagforeninga.

Finansiering​

Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

I løpet av læretiden

Utfylling av fagbrev.io

Interaktiv opplæringsbok der faglig leder og opplæringskontor kan følge med hva du skriver og kan korrigere deg underveis. Denne må være fylt ut før du får gå opp til fagprøve.

Oppfølgingssamtaler

Vi starter med en oppstarts samtale deretter fortsetter vi med halv års samtaler. Den vurderingen blir sendt ut i kompetanseboka. Samtalene legger til grunne hvordan opplæringen går.

Eksamener

Hvis du mangler fellesfag – så må de være bestått før du kan meldes opp til fagprøve. Eksamener gjennomføres 2 ganger i året.


Frister for oppmelding til praksiskandidat-eksamen i Troms og Finnmark

Oppmelding foregår på Privatistweb.no. Den er åpen to ganger i året.
Våreksamen: Oppmelding fra 10. januar til og med 1. februar.
Høsteksamen: Oppmelding fra 24. august til og med 15. september.
Eksamensperioden er mellom april og juni, og november-desember.

Når det gjelder yrkesteori så gjennomfører vi bl.a. eksamensforberedende kurs for akvakultur 2 ganger i året. Andre fag gjør vi avtaler med nærmeste VGS om.

Fagprøve

Fagprøven er din avsluttende «eksamen» når læretiden er over. Fagprøven er en praktisk prøve på dine kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Når du tar fagprøven skal du bevise at du kan planlegge og forstår hensikten med arbeidet ditt. Når du består fagprøven, får du utstedt fagbrevet som er ditt endelige bevis på din utdanning og yrkestittel.

Her har vi oppsummert de vanligste spørsmålene, og det viktigste du bør være klar over i forbindelse med fagprøven:

Når kan jeg ta fagprøven?

Du kan ta fagprøven tidligst tre måneder før eller senest tre måneder etter at du er ferdig som lærling.

Hvem melder meg opp til fagprøven?

Dersom du er lærling hos OK Barents, er det vi som melder deg opp.

Hvor holdes fagprøven?

Du har krav på å gjennomføre fagprøven på arbeidsplassen din, eller der du har tilbragt den største delen av opplæringen.

Hva består fagprøven av?
 • En planleggingsdel der du lager en plan for den praktiske gjennomføringen og begrunner valgene dine.
 • En gjennomføringsdel der du utfører arbeidet i størst mulig grad i henhold til planen.
 • En evalueringsdel der du vurderer egen innsats og selve utførelsen.
 • En dokumentasjonsdel der du dokumenterer og rapporterer utført arbeid.
Hvor lenge varer fagprøven?

Prøven foregår ofte fra én til fire dager, avhengig av hvilket fag du går opp i. Prøvens lengde står dokumentert i læreplanen for faget.

Hva handler fagprøven om?

Du skal kunne alle kompetansemålene i læreplanen for faget ditt. Du kan derfor få oppgaver som dreier seg rundt hvilke som helst av de. Arbeidsoppgavene skal reflektere kravene til faglig kompetanse.

Har jeg noen hjelpemidler?

Alle bøker og hjelpemidler som kandidaten har benyttet i læretiden kan brukes, også fagbrev.io, PC, samarbeid og hjelp fra kollegaer. Dokumentasjonen fra læretiden kan brukes under fagprøven, og kan være svært nyttig.  

Hva må lærebedriften gjøre under fagprøven?

Bedriften har ansvaret for å stille med nødvendig arbeidsplass, materialer, redskaper og assistenthjelp til rådighet under prøven. Kandidaten må ikke overlates til seg selv, og må kunne få hjelp underveis. Forberedelsene skjer i samarbeid mellom kandidat og bedrift.

Fagbrev som voksen
Praksiskandidat : Hvis du er voksen og har mer enn 5 års relevant erfaring kan du ta fagbrev som praksiskandidat. Vi hjelper gjerne til hvis du ønsker det. Vi kan også tilby eksamensforbedrende kurs i forbindelse med den teoretiske eksamen.
 
Fagbrev på jobb: Hvis du har fullført grunnskolen og har jobbet i samme bedrift i et år og har en fast kontrakt kan du ta fagbrev på jobb. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg. 
Kan jeg klage på fagprøven?

Det er tre mulige karakterer på fagprøven: Bestått meget godt, bestått og ikke bestått. Det er bare ved «ikke bestått» at du har mulighet til å klage. Dersom du mener det er begått formelle feil eller ikke-faglige feil, kan du sende inn en klage.

Hva er fristen på å sende inn klage på fagprøven?

Fristen for å klage er tre uker etter du har fått karakter.

Hva må jeg skrive i klagen på fagprøven?

Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på. Du må også skrive en begrunnelse på hvorfor du klager.

Kan jeg ta fagprøven på nytt?

Ja, du kan ta fagprøven på nytt. Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven etter oppmelding av opplæringskontoret.

Må jeg betale for fagprøven?

De to første forsøkene på fagprøven får du dekket. Stryker du også gang nummer to, må du betale for det neste forsøket selv. Da tar du fagprøven som privatist, eller praksiskandidat, som det heter.

Du må selv melde deg opp som praksiskandidat til ny prøve.

Hva skal jeg gjøre mens jeg venter på å ta fagprøven på nytt?

Du har ikke rett til forlengelse av læretiden, men om din arbeidsgiver er villig til det, kan den forlenges slik at du har jobb frem til ny prøve. Det smarteste er nok å holde seg i aktivitet, og jobbe med noe relevant mens du venter på å gå opp til ny prøve.

Jeg sliter med å bestå fagprøven, hva kan jeg gjøre?

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag- og svenneprøve med sakkyndig dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding.

Hvorfor bør jeg ta fagbrevet?
 • Med fagbrev tjener du mer enn uten
 • En formell utdanning gir deg mer faglig tyngde
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
 • Personlig utvikling