Mange fordeler med å bli lærebedrift

Ved å bli lærebedrift sikrer du bedriftens og bransjens fremtidige kompetansebehov.

Fordeler med
å nå lærlinger

Læringekvoter

For å legge til rette for rekruttering i fiskerinæringen er det fra og med 2015 innført lærlingekvoter.

  • Lærlingekvoten følger kalenderåret/reguleringsåret.
  • Lærlingen skal selv søke sin fylkeskommune om lærlingekvote og fiskeslag på skjema om lærlingekvote.
  • En lærling har kun rett til en lærlingekvote per år.

Det er den enkelte fylkeskommune som fatter vedtak om lærlingekvote.
Det er kun lærlinger i faget «Fiske og fangst» som kvalifiserer til lærlingekvote, andre linjer som for eksempel matros, motormann etcetera faller utenom ordningen.

Fiskeridirektoratet bestemmer størrelsen på lærlingekvotene og hvilke fiskeslag det kan tildeles kvote av. Fiskeridirektoratet har også kontrollansvaret for ordningen.

Økonomi

Lærebedriften mottar økonomisk støtte for å ta inn lærlinger, og på sikt vil lærlingen bidra til verdiskapning i bedriften.

Ressurs inn i bedriften

Å være lærebedrift innebærer at du setter opplæring i system. Dette kan virke positivt på kompetanseutvikling av øvrig ansatte. Faglige ledere og instruktører kan være ressurspersoner i kompetanseheving av ufaglærte. 

Samfunnsansvar og omdømme

En bedrift som tar inn lærlinger viser at den tar samfunnsansvar og er en seriøs bedrift. Fornøyde lærlinger kan virke positivt for bedriftens omdømme.

Rekruttering

Godkjente lærebedrifter bestemmer selv hvem de skal ta inn som lærling. Læretiden varer vanligvis i to år, og i løpet av disse to årene vil dere rekke å bli godt kjent med lærlingene dere har valgt ut. Samtidig er dere ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter fullført læretid. Mange lærebedrifter velger imidlertid å tilby lærlingen jobb fordi de da kan rekruttere en medarbeider som kjenner virksomheten og har vist sin dyktighet gjennom læretiden.

Hvordan bli
lærebedrift

Hvordan bli en lærebedrift?

For at din virksomhet skal kunne ansette en lærling må bedriften bli godkjent som lærebedrift.
Det stilles krav til at dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger.

Godkjenning

For å bli godkjent som lærebedrift må dere ha relevante arbeidsoppgaver som oppfyller målene i læreplanen for lærlingen. Dere må i tillegg ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Når bedriften er godkjent, mottar dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

Ta kontakt med et opplæringskontor eller fagopplæringsenheten i fylkeskommunen for informasjon om godkjenning. Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

Hva OK Barents
kan gjøre for lærebedriften

Plikter og rettigheter

Lærebedriften skal ivareta lærlingen på en god måte og inkludere denne i bedriften. Det er viktig å ha fokus på fagopplæring under hele læreperioden og sørge for opplæring i arbeidsoppgaver som er relevant til læreplanen i faget.

Når bedrifter er medlem hos OK Barents vil dere få støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet.

Vi bistår

De administrative og lovpålagte kravene som følger med det å søke om å bli lærebedrift og det å ha lærling kan virke store og uoversiktlige. OK Barents veileder deg som medlemsbedrift i prosessene med blant annet søknader, godkjenninger, læreplanmål, retningslinjer og oppmeldinger til fagprøver, slik at du kan fokusere på fagopplæringen av din lærling. OK Barents markedsfører også yrker og bransjer vi samarbeider med for å sikre ny rekruttering.

Når bedrifter er medlem hos OK Barents vil dere få støtte, hjelp og veiledning til å følge opp læreforholdet.