OK Barents

Vi følger med deg hele veien

Vi er et opplæringskontor for fiskerinæringen, også kalt de “blå næringene.

Opplæringskontoret for Barentsregionen er et bindeledd mellom medlemsbedrifter, videregående skoler og Fylkeskommunen. Vårt formål er å øke rekrutteringen til blant annet fiskeri- og akvakulturfag.  Opplæringskontorets hovedoppgave er å sikre at opplæringen til lærlingen blir gitt i samsvar med læreplanen, samt at lærlingen blir meldt opp til fagprøve etter endt læretid.

Vi legger til rette for at godkjente lærebedrifter følger opplæringen i de forskjellige fagene.

Veien til fagbrev

Det er mange veier du kan velge når du skal ta et fagbrev. Vi i OK Barents hjelper deg å sette opp en plan i henhold til DITT utgangspunkt, og støtter deg hele veien fram til mål!