OK Barents

Vi loser dere på veien

Vi er et opplæringskontor for fiskerinæringen, også kalt den “blå næringen”
 
Opplæringskontoret for Barentsregionen er et bindeledd mellom medlemsbedrifter, videregående skoler og Fylkeskommunen.
Vårt formål er å øke rekruteringen til fiskeri og akvakultur fagene. Vi dekker også andre fag. 
Opplæringskontorets hovedoppgave er å sikre at opplæringen til lærlingen blir gitt i samsvar med læreplanen, samt at lærlingen blir meldt opp til fagprøven.
Målet er at alle skal gjennomføre og bestå fagprøven.
 
Vi legger til rette for at godkjente lærebedrifter følger opplæringen i de forskjellige fagene.
 

Veien til fagbrev

Det er mange veier du kan velge når du skal ta et fagbrev. Vi i OK Barents hjelper deg å sette opp en plan i henhold til DITT utgangspunkt, og støtter deg hele veien fram til mål!